Xin quý vị lưu ý từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, TẤT CẢ hồ sơ xin thị thực định cư gia đình và đăng ký quốc tịch theo huyết thống nộp tại AVAC Hà Nội sẽ được xét duyệt tại Tổng Lãnh Sự Quán Úc Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Các diện thị thực được xét duyệt hoàn toàn tại Tổng Lãnh Sự Quán Úc Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

Các hồ sơ quốc tịch theo huyết thống                    

101 – Cha mẹ bảo lãnh con                          

102 – Con nuôi                                          

155 – Trở lại Úc – thường trú nhân 5 năm

157 – Trở lại Úc – thường trú nhân 3 tháng

114 – Thân nhân lớn tuổi phụ thuộc              

115 – Thân nhân còn lại cuối cùng                

116 – Người chăm sóc                                 

117 – Người thân mồ côi

300 – Đính hôn

309 – Kết hôn

445- Con phụ thuộc

 

Tính hiệu lực của các hồ sơ xin thị thực

Xin quý vị lưu ý hồ sơ xin thị thực sẽ chỉ được công nhận có hiệu lực vào ngày văn phòng xét duyệt nhận được hồ sơ đó. Đối với hầu hết các hồ sơ nộp tại AVAC, ngày có hiệu lực là ngày làm việc kế tiếp. Tuy nhiên, nếu quý vị nộp hồ sơ xin thị thực định cư gia đình tại AVAC Hà Nội sau 12g00, hồ sơ đó sẽ được nhận tại Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày làm việc thứ hai.

Đối với hầu hết các hồ sơ xin thị thực nộp ngoài nước Úc, người nộp đơn được yêu cầu phải ở ngoài nước Úc vào thời điểm hồ sơ được nhận tại văn phòng xét duyệt.