Để chuẩn bị áp dụng luật mới SkillSelect (dành cho diện tay nghềdoanh nhân tại Úc, áp dụng từ 1/7/2012), các chính phủ tiểu bang ở Úc vừa thông báo sẽ ngưng nhận các hồ sơ bảo lãnh từ cuối tháng 5 năm 2012.

Các ứng viên được khuyến cáo nộp một hồ sơ xin bảo lãnh hoàn chỉnh và đầy đủ một lần. Những hồ sơ không hoàn chỉnh mà phải bổ sung sẽ dẫn đến việc không có kết quả để nộp hồ sơ xin visa lên Bộ di trú Úc trước ngày 30/06/2012.