Hôm nay, ngày 17/05/2010, Bộ trưởng di trú và quốc tịch Úc công bố danh sách nhập cư mới cho chương trình định cư tay nghề. Nếu danh sách cũ có hơn 400 ngành nghề thì danh sách mới chỉ có 181 ngành nghề. Đây là mức sụt giảm hơn phân nửa, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong chính sách nhập cư của Úc. Điều này cho thấy chính sách mới sẽ định hướng việc nhập cư ưu tiên cho các trường hợp có chủ doanh nghiệp hoặc tiểu bang bảo lãnh, hơn là cho các trường hợp độc lập.

 

Trong một số trường hợp, quý vị sẽ thấy ngành nghề của mình không còn nằm trong danh sách nhập cư mới. VP Tư vấn Khai Phú khuyến cáo quý vị đang chuẩn bị nộp hồ sơ không nên quá lo lắng, vì các chính phủ tiểu bang chưa đưa ra danh sách bảo lãnh của mình. Các danh sách bảo lãnh của chính phủ tiểu bang có thể sẽ bao gồm các ngành nghề ngoài danh sách nhập cư chung của Bộ di trú, và dự kiến sẽ công bố vào tháng 7/2010. Ngoài ra, trong thời điểm chuyển tiếp này, một số chi tiết khác về chương trình bảo lãnh của doanh nghiệp và người thân cũng chưa được công bố rõ ràng.

 

Dưới đây là dự kiến danh sách SOL mới công bố ngày 17/05/2010, có hiệu lực ngày 01/07/2010

 

{pdf=https://tuvanditru.com/newsol.pdf|650|900}