SkillSelect là gì?

SkillSelect là chương trình của Bộ di trú Úc đề ra nhằm lựa chọn kỹ năng phù hợp cho các chương trình nhập cư tại Úc.

 

Theo chương trình cũ, đương đơn có thể tự do nộp đơn xin nhập cư mà không bị chọn lọc. Nay, với chương trình SkillSelect, không phải ai cũng có thể nộp đơn xin nhập cư. Thay vào đó, đương đơn phải nộp Đơn Bày tỏ Nguyện vọng (Expression of Interest). Sau khi xem xét Đơn Bày tỏ Nguyện vọng (Expression of Interest), Bộ di trú sẽ xếp hạng và chọn lọc ứng viên theo các tiêu chí riêng của mình. Chỉ có các ứng viên được xếp hạng cao mới được mời nộp hồ sơ nhập cư.

 

Tất cả các diện sau sẽ bị ảnh hưởng bởi SkillSelect:

 

Khi nào thì áp dụng SkillSelect

Từ tháng Bảy 2012

 

SkillSelect có ý nghĩa gì?

Chương trình SkillSelect nhằm mục đích hạn chế và chọn lọc di dân đến Úc.

 

Đặc biệt đối với chương trình nhập cư theo diện doanh nhân, Bộ di trú Úc đang có kế hoạch xem xét lại toàn thể chương trình này, với mục đích chọn lọc dân nhập cư có trình độ phù hợp. Điều này có nghĩa là trong tương lai không phải ai cũng có thể nộp đơn, mặc dù họ có thể thỏa mãn các điều kiện tối thiểu của loại visa đó. Như vậy, quá trình xét duyệt của SkillSelect sẽ khó khăn hơn hiện nay.