Điều khoản thay đổi: Ưu tiên xét duyệt các visa diện tay nghề.

 

Loại visa được áp dụng: Tất cả các loại visa tay nghề ngoại trừ Visa 476, 883, 887.

 

Ngày áp dụng: Từ 23/09/2009.

 

Nội dung thay đổi: Các loại visa định cư theo diện tay nghề được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên dưới đây (từ cao đến thấp):

1.    Visa 121 (ENS) và visa theo diện RSMS.

2.    Các hồ sơ được chính phủ tiểu bang bảo lãnh và có ngành nghề trong danh sách được ưu tiên giải quyết (CSL).

3.    Các hồ sơ được người thân bảo lãnh và có ngành nghề trong danh sách được ưu tiên giải quyết (CSL).

4.    Các hồ sơ có ngành nghề trong danh sách được ưu tiên giải quyết (CSL).

5.    Các hồ sơ được chính phủ tiểu bang bảo lãnh nhưng ngành nghề không có trong danh sách được ưu tiên giải quyết (CSL).

6.    Các hồ sơ có ngành nghề trong danh sách ngành nghề đang cần (MODL) được người thân bảo lãnh.

7.    Tất cả những hồ sơ khác được giải quyết theo trình tự thời gian nộp đơn (thời gian chờ đợi là khoảng 3 năm từ ngày nộp đơn).