Điều khoản thay đổi: Thẩm định tay nghề của VETASSESS.

 

Loại visa được áp dụng: Tất cả các loại visa tay nghề.

 

Ngày áp dụng: Từ 01/01/2010.

 

Nội dung thay đổi: Đương đơn ngoài việc phải chứng minh có bằng cấp phù hợp, nay còn phải chứng minh có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc.