Visa Mỹ SB1 loại visa dành cho các anh/chị đã là thường trú nhân muốn tái nhập cảnh Mỹ trong trường họp rời khỏi Mỹ quá 1 năm hoặc hết hạn Giấy phép tái nhập cảnh. Để tìm hiểu về loại visa Mỹ này, mời quý nhà đầu tư cùng Khai Phú theo dõi bài viết dưới đây.

1. Tổng quan – Giới thiệu về visa Mỹ tái nhập cảnh

Thường trú nhân (được gọi là thường trú nhân hợp pháp hoặc LPR) hoặc thường trú nhân có điều kiện (CR). Đã ở bên ngoài Mỹ lâu hơn một năm hoặc vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy phép tái nhập cảnh. Sẽ phải đáp ứng yêu cầu của visa Mỹ tái nhập cư để nhập cảnh và tiếp tục thường trú.

Theo luật visa Mỹ, có một điều khoản về việc cấp visa nhập cư đặc biệt để thường trú trở lại cho một LPR.

Thường trú nhân này vẫn ở bên ngoài Mỹ do các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của họ. Nếu anh/chị là LPR không thể trở lại Mỹ trong thời hạn du lịch của thẻ xanh (1 năm). Hoặc không thể trở lại Mỹ trong thời hạn còn hiệu lực của Giấy phép tái nhập cảnh (2 năm). Nhà đầu tư có thể đủ điều kiện và có thể nộp đơn xin visa Mỹ tái nhập cảnh SB-1. Việc nộp đơn có thể lựa chọn Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất.

Nếu đơn xin trở lại tình trạng cư trú của anh/chị được chấp thuận. Quý nhà đầu tư vẫn phải nộp đơn xin visa định cư cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS). Anh/chị sẽ cần phải phỏng vấn cho cả đơn xin visa Mỹ tái nhập cảnh và sau đó là visa định cư.

Người nộp đơn xin visa Mỹ SB-1 phải đủ điều kiện để được cấp visa định cư và khám sức khỏe. Do đó, điều này liên quan đến việc nhà đầu tư phải trả cả phí xử lý visa và phí y tế.

Người nộp đơn xin visa Mỹ SB-1 phải đủ điều kiện để được cấp visa định cư và khám sức khỏe.

*Trường hợp ngoại lệ:

Nếu anh/chị là vợ/chồng hoặc con của một thành viên thuộc Lực lượng vũ trang Mỹ. Hoặc của một nhân viên dân sự thuộc chính phủ Mỹ đóng quân ở nước ngoài theo lệnh chính thức. Nhà đầu tư có thể sử dụng Thẻ thường trú nhân, đơn I-551, để vào Mỹ ngay cả khi thẻ đã hết hạn. Do đó, anh/chị sẽ không cần visa Mỹ (SB-1) để tái nhập cảnh, miễn là đáp ứng được 2 điều:

 • Không từ bỏ trạng thái LPR của mình; và
 • Vợ/chồng hoặc cha mẹ của anh/chị đang trở lại Mỹ.

2. Quy trình xin visa Mỹ SB1

Bước 1 – Đủ điều kiện để trở lại tình trạng thường trú

Theo quy định của luật di trú, để đủ điều kiện trở lại tình trạng cư trú. Nhà đầu tư sẽ cần chứng minh với Viên chức Lãnh sự rằng anh/chị:

 • Có tư cách thường trú nhân hợp pháp vào thời điểm rời Mỹ;
 • Khởi hành từ Mỹ với ý định trở về và chưa từ bỏ ý định này;
 • Đang trở về Mỹ từ một chuyến viếng thăm tạm thời ở nước ngoài. Nếu thời gian ở nước ngoài bị kéo dài vì những lý do ngoài tầm kiểm soát và anh/chị không phải chịu trách nhiệm.

Nộp đơn xin Visa Mỹ SB1 tái nhập cảnh:

 • Nếu anh/chị muốn nộp đơn xin visa Mỹ SB1 nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất. Việc này nên thực hiện trước chuyến đi dự định của anh/chị ít nhất ba tháng. Như vậy sẽ đảm bảo có đủ thời gian xử lý visa.
 • Là một phần của quy trình xin visa Mỹ Anh/chị phải tiến hành phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ. Ở Việt Nam, nhà đầu tư có thể xem lại thông tin và hướng dẫn tại đây

Tài liệu bắt buộc: Khi nộp đơn xin visa Mỹ tái nhập cảnh SB1. Anh/chị sẽ nộp các đơn và tài liệu sau cho Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ:

 • Đơn xin hoàn chỉnh để xác định tình trạng cư trú trở lại, Mẫu đơn DS-117
 • Bằng chứng tình trạng Thường trú nhân như Thẻ xanh (Đơn I-551), Giấy phép tái nhập cảnh, Giấy thông hành…
 • Liệt kê thời gian anh/chị ở ngoài Hoa Kỳ cùng với bằng chứng (ví dụ: vé máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan…)
 • Bằng chứng về mối quan hệ của bạn với Mỹ và ý định quay trở lại của bạn (Ví dụ: tờ khai thuế và bằng chứng về mối quan hệ kinh tế, gia đình và xã hội với Mỹ; vé máy bay khứ hồi;…)
 • Bằng chứng về thời gian lưu trú kéo dài của anh/chị bên ngoài Mỹ là vì những lý do ngoài tầm kiểm soát (Ví dụ: mất năng lực y tế, làm việc với một công ty Mỹ, v.v.)

Quy trình xin visa Mỹ SB1 không quá phức tạp

Viên chức lãnh sự sẽ xem xét đơn và các tài liệu hỗ trợ để xác định. Anh/chị có đáp ứng các tiêu chí cho tình trạng Thường trú nhân trở lại (SB-1) hay không. Để được như vậy, anh/chị phải đủ điều kiện để được cấp visa Mỹ định cư ở mọi khía cạnh khác để được cấp visa Mỹ tại nhập cảnh SB1.

Phí bắt buộc: Sau đây là các khoản phí bắt buộc:

 • Phí xử lý Đơn xin xác định tình trạng cư trú trở lại, Đơn DS-117.

Ngoài ra, nếu anh/chị được chấp thuận cho visa Mỹ tái nhập cảnh (SB-1). Các khoản phí sau sẽ được yêu cầu dựa trên quá trình xử lý visa Mỹ định cư được giải thích dưới đây:

 • Phí xử lý đơn DS-260
 • Phí khám sức khỏe và tiêm chủng

Bước 2 – Hồ sơ và Đơn xin Visa định cư

Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ sẽ cung cấp cho anh/chị các hướng dẫn cụ thể. Các bước còn lại của quá trình xử lý visa Mỹ tái nhập cảnh (SB-1). Mặc dù các hướng dẫn chính xác có thể khác nhau tùy theo Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán. Nhưng các hướng dẫn này sẽ bao gồm:

Trước cuộc phỏng vấn của anh/chị:

 • Hướng dẫn kiểm tra sức khỏe, bao gồm danh sách các mũi tiêm chủng bắt buộc
 • Hướng dẫn cho cuộc phỏng vấn, bao gồm các tài liệu sau đây để mang theo:
 • Đơn DS260 – Đơn đăng ký nhập cư dành cho người nước ngoài
 • Hộ chiếu gốc
 • Hai bức ảnh, đáp ứng yêu cầu về ảnh khi xin visa
 • Danh sách các giấy tờ dân sự cần mang đến cuộc phỏng vấn xin visa định cư theo yêu cầu của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán

Nếu Đơn xin xác định tình trạng cư trú trở lại của anh/chị không được chấp thuận:

 • Nếu sau khi xem xét hồ sơ để Xác định tình trạng cư trú trở lại, đơn DS-117 và các tài liệu hỗ trợ. Viên chức lãnh sự xác định rằng anh/chị không đáp ứng các tiêu chí cho visa Mỹ tái nhập cảnh SB-1. Với lý do nhà đầu tư đã từ bỏ hoặc không thừa nhận nơi cư trú ở Mỹ. Có thể hoặc không thể có được visa không định cư tùy thuộc vào việc. Nhà đầu tư đã thiết lập một nơi cư trú ở nước ngoài mà anh/chị sẽ trở về. Nếu không thể gửi bằng chứng thuyết phục về mối quan hệ ở nước ngoài. Anh/chị có thể phải nộp đơn xin visa định cư trên cùng cơ sở và theo cùng danh mục với visa đã nộp ban đầu.
 • Nếu viên chức Lãnh sự đã quyết định rằng anh/chị không hội đủ điều kiện xin thị thực SB-1. Quyết định này sẽ không được xem xét và cân nhắc lại. Quy trình xin cứu xét sẽ không được áp dụng trong trường hợp này.

Như vậy, trước khi ra khỏi Mỹ, anh/chị nên xin Giấy phép tái nhập cảnh để quay trở về. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải kéo dài thời gian ở ngoài nước Mỹ hơn 1 năm. Hoặc Giấy phép tái nhập cảnh hết hạn trong khi đang ở ngoài Mỹ. Quý nhà đầu tư phải nộp hồ sơ để xin visa Mỹ tái nhập cảnh SB1 để quay trở lại Mỹ. Liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới để được tư vấn về các loại visa Mỹ hiện nay.

Dự án EB-5 an toàn lấy thẻ xanh Mỹ – Cota Vera

Hiện nay, dự án EB-5 tối ưu nhất để lấy thẻ xanh Mỹ là Cota Vera. Dự án đến từ Tập đoàn HomeFed được đánh giá vô cùng an toàn và hiệu quả vì:

 • Cota Vera đã nhận được đơn chấp thuận I-924 từ Sở di trú Mỹ nên thời gian xét duyệt sẽ nhanh hơn những dự án không có đơn I-924.
 • Tôn trọng tối đa quyền lợi nhà đầu tư qua việc thế chấp bất động sản cho khoản vay EB-5
 • Dự án vẫn thuộc T.E.A. (khu vực việc làm mục tiêu) kể cả khi luật mới được áp dụng. Đây là ưu thế nổi bật vì hầu hết dự án trên thị trường sẽ không đủ chuẩn T.E.A. Điều này đồng nghĩa với việc Anh/Chị phải bỏ ra 1.800.000 USD thay vì chỉ 900.000 USD để tham gia
 • Sở Di trú Mỹ USCIS đã cấp toàn bộ giấy phép cần thiết
 • Dự án đã tạo ra vượt hơn 1.000 việc làm, đảm bảo đáp ứng điều kiện nhận thẻ xanh
 • Chứng thư ủy thác tài sản cao nhất được chính phủ ghi nhận
 • Nhà đầu tư được đảm bảo vị trí an toàn nhất trong quỹ đầu tư

Dự án Cota Vera giúp an toàn lấy thẻ xanh Mỹ

Quý nhà đầu tư quan tâm chương trình Định cư Mỹ EB-5 và dự án Cota Vera, vui lòng liên hệ với Khai Phú theo thông tin bên dưới.

TẠI SAO CHỌN KHAI PHÚ?

CHỌN ĐỒNG HÀNH CÙNG KHAI PHÚ – HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ DI TRÚ

Khai Phú Investments & Migration có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đầu tư di trú, hỗ trợ hơn 1.000 gia đình định cư thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Châu Âu, Canada và khu vực Caribbean. Khai Phú hiện hợp tác với các Tập đoàn và Hãng luật toàn cầu có hơn 40 năm kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp. Khai Phú sẽ là người bạn đồng hành cùng quý Anh/Chị hiện thực hóa giấc mơ định cư.

KHAI PHÚ INVESTMENTS & MIGRATION

Văn phòng TP.HCM:

Tầng 34, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1.

Hotline: 0901 888 803 – (028) 6291 8889

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 4, tòa nhà Sun Ancora, số 03 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0901 888 830 – (024) 7108 9111