Bước 1: 1 – 2 tháng:

  • Làm việc với văn phòng luật sư
  • Chuyển tiền vào tài khoản Esrow

Bước 2: 20 – 24 tháng:

  • Nộp đơn I-526 cho USCIS
  • Đơn I-526 được USCIS chấp thuận
  • Hồ sơ chuyển sang LSQ Việt Nam
  • Phỏng vấn + Nhận Visa định cư
  • Nhận thẻ xanh có điều kiện

Bước 3: 24 tháng

  • Nộp đơn I-829 cho USCIS
  • Được cấp thẻ xanh vĩnh viễn

Bước 4: Hoàn tiền đầu tư sau 5 năm