Để tham gia chương trình Định cư Mỹ diện EB-5, các nhà đầu tư bắt buộc phải chứng minh nguồn tiền đầu tư hợp pháp với Chính phủ Hoa Kỳ. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, luật sư di trú và Khai Phú sẽ thẩm định hồ sơ để định hướng giúp các nhà đầu tư có cách chứng minh phù hợp.

Thông thường, có các hình thức như sau:

  1. Thu nhập cá nhân từ việc làm, cho tặng, thừa kế, trúng thưởng…
  2. Phân phối lợi nhuận, cổ tức từ doanh nghiệp
  3. Bán hoặc thế chấp tài sản/ bất động sản
  4. Khoản vay của cổ đông sử dụng quyền sở hữu cổ phần trong công ty để thế chấp
  5. Mua bán cổ phiếu