Tất cả các công dân Việt Nam đều có thể tham gia vào Chương trình Định cư Mỹ diện EB-5 khi chứng minh được số tiền đầu tư $500.000 USD là hợp pháp.

Điểm mạnh của Chương trình EB-5:

  1. KHÔNG giới hạn về xuất thân, bao gồm tất cả những nhà đầu tư có khả năng về tài chính và có nhu cầu định cư Mỹ.
  2. KHÔNG yêu cầu về ngoại ngữ.
  3. KHÔNG yêu cầu sở hữu doanh nghiệp hoặc chứng minh kinh nghiệm quản lý.