So với các nước phát triển Mĩ là nước kêu gọi vốn đầu tư ít nhất: 500,000 USD, trong khi nước Úc là 1,5 triệu đô Úc (tương đương 1,3 triệu USD), Canada là 800,000 đô Canada (tương đương 780,000 USD) và Anh là 1 triệu bảng Anh (tương đương 1,5 triệu USD).