Khi đã làm việc cùng văn phòng luật sư và đơn vị agent để thẩm định hồ sơ chứng minh tài chính và định hướng sử dụng nguồn tiền của nhà đầu tư là phù hợp với yêu cầu của Sở Di Trú Mĩ, nhà đầu tư sẽ chuyển số tiền đầu tư & phí quản lý vào tài khoản Escrow (Tài khoản bảo chứng của dự án) do của dự án mà nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư.