Không bắt buộc. Nhà đầu tư được tự do sinh sống, học tập, làm việc ở bất kì tiểu bang nào ở Mĩ là một trong những quyền lợi mà nhà đầu tư EB-5 được hưởng khi tham gia chương trình này.