Tùy theo nhà đầu tư là người đã có gia đình hay chưa, có bao nhiêu người con, thu nhập hàng năm mức thuế tùy tiểu bang và khấu trừ các khoản chi phí đầu tư hàng năm của nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư cần có luật sư thuế tại Mỹ để được hướng dẫn kê khai và đóng thuế một cách thông minh và chi tiết nhất.