visa 163

Thay đổi đối với các loại visa doanh nhân tại Úc.

Điều khoản thay đổi: Thay đổi đối với các loại visa doanh nhân tại Úc.   Loại visa được áp dụng: Visa Úc theo diện doanh nhân.   Ngày áp dụng: Từ 19/04/2010.   Nội dung thay đổi: Loại visa Điều khoản cũ Điều khoản…

Tổng quan loại hình visa doanh nhân

Chương trình định cư Úc theo diện doanh nhân dành cho các doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư tại Việt Nam có ý định kinh doanh hoặc đầu tư thực sự tại Úc. Visa diện doanh nhân tạm trú cho phép đương…

VISA 163 – DOANH NHÂN CÓ BẢO LÃNH (TẠM TRÚ)

Người có visa này được phép: ·        Tạm trú để xin thường trú. ·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn. ·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình. Điều kiện để xin visa này: 1.               …

error: Tính năng đã bị khóa