Đối tượng: Dành cho sinh viên qua Úc nghiên cứu sau đại học. Khóa học có thể dẫn đến bằng Tiến sỹ hoặc Thạc sỹ (theo chương trình nghiên cứu).

 

Visa này cho phép bạn:

Làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần.

Đem theo gia đình (vợ chồng con cái sang Úc).

Vợ/chồng có thể làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Được chấp thuận học tại một trường theo khóa học được chấp thuận.

2.    Có đủ điều kiện tài chính.

3.    Thỏa mãn các điều kiện khác.