Đối tượng: Dành cho sinh viên qua Úc theo học chương trình dự bị hoặc những chương trình khác không cấp bằng.

 

Người có visa này được phép:

Tạm trú tại Úc.

Sinh sống và học tập tại Úc.

Làm việc tại Úc đến 20 giờ/tuần.

Đem theo người thân trong gia đình sang Úc.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Được nhận vào học tại Úc.

2.    Phải qua Đánh giá Thị thực tạm thời trước khi xin visa.

3.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

4.    Thỏa mãn điều kiện về tiếng Anh:

a.    IELTS trên 5.5, hoặc

b.    IELTS trên 4.5 và được chấp thuận theo học khóa ELICOS (tối đa 30 tuần) trước khi bắt đầu khóa học chính thức.

5.    Thỏa mãn các điều kiện về lý lịch, sức khỏe và một số điều kiện khác.