Đối với các visa tay nghề và lao động Nhóm B (có Chủ doanh nghiệp bảo lãnh) bao gồm visa 457121: IELTS tối thiểu 5.0 cho từng loại kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

 

Đối với các visa tay nghề Nhóm A:

·        Visa 475: IELTS đạt trung bình trên 6.0.

·        Visa 175, 176476: IELTS đạt tối thiểu 6.0 cho từng loại kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.