Lệ phí (Đôla Úc) của Bộ di trú Úc cho các loại visa tay nghề, Năm 2010.

Loại visa

Đợt 1a

Đợt 2b

Đợt 2c

Visa 175

Visa 176

Visa 475

Visa 885

Visa 886

Visa 487

$2,575

$3,575

 

Visa 476

Visa 485

$235

$0

 

Visa 887

Visa 487 (gia hạn)

$235

$3,575

 

Visa 121

$1,705

$3,510

$7,040

 

Ghi chú:

a.    Số tiền này đóng cho cả gia đình vào thời điểm nộp hồ sơ.

b.    Số tiền này tính theo đầu người cho mỗi người phụ thuộc trên 18 tuổi đi kèm theo đương đơn chính không có trình độ Anh ngữ trên IELTS 4.5 cho các kỹ năng.

c.     Số tiền này đương đơn chính phải đóng nếu không thỏa mãn điều kiện về Anh ngữ của loại visa này.