Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3 trở đi.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

Thị thực 189 hướng đến các đối tượng đang tìm kiếm thị thực thường trú theo diện tay nghề độc lập. Những đối tượng này bao gồm những cá nhân không cần doanh nghiệp, gia đình hoặc chính phủ tiểu bang, vùng lãnh thổ bảo trợ. Điều kiện của diện thị thực này:

·        Được mời nộp hồ sơ

·        Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư

·        Dưới 50 tuổi

·        Được thẩm định ngành nghề phù hợp

·        Đạt trình độ thông thạo Anh ngữ tối thiểu

·        Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (vào thời điểm tháng 7/2012 là 60 điểm) theo thang điểm di trú.

Nếu trường hợp bạn chưa đạt 60 điểm, bạn nên tính đến Visa 190 (có bảo lãnh), Visa 489 (Định cư tạm thời), hoặc Visa 476 (Du học sinh kỹ thuật).

Để chúng tôi có thể đánh giá trường hợp của quý vị, vui lòng điền vào Bản đánh giá trực tuyến.