Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3 trở đi.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

Điều kiện để xin visa:

Thị thực 190 hướng đến các đối tượng đã được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ bảo lãnh và đang tìm kiếm một thị thực thường trú. Điều kiện của diện thị thực này:

·        Được chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ chỉ định/bảo lãnh

·        Được mời nộp hồ sơ

·        Chứng minh ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được phép định cư

·        Dưới 50 tuổi

·        Được thẩm định ngành nghề phù hợp

·        Đạt trình độ thông thạo Anh ngữ tối thiểu

·        Đạt số điểm đánh giá tối thiểu (vào thời điểm tháng 7/2012 là 60 điểm) theo thang điểm di trú.

Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang bao gồm việc các đương đơn có ý định di cư nộp đơn xin chính phủ tiểu bang bảo lãnh trước khi nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng hoặc nộp đơn Bày Tỏ Nguyện Vọng và chỉ rõ nguyện vọng được chính phủ một tiểu bang/vùng lãnh thổ cụ thể bảo lãnh. Chính phủ tiểu bang/vùng lãnh thổ sẽ trực tiếp bảo lãnh cho các cá nhân có ý muốn định cư thông qua chương trình Lựa Chọn Kĩ Năng SkillSelect.

Để chúng tôi có thể đánh giá trường hợp của quý vị, vui lòng điền vào Bản đánh giá trực tuyến.