Định cư theo diện tay nghề (Skilled Migration)

Visa 189 – Tay nghề độc lập (thường trú)

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3…

Visa 190 – Tay nghề có bảo lãnh (thường trú)

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3…

Lệ phí visa Úc theo diện tay nghề

Lệ phí (Đôla Úc) của Bộ di trú Úc cho các loại visa tay nghề, Năm 2010. Loại visa Đợt 1a Đợt 2b Đợt 2c Visa 175 Visa 176 Visa 475 Visa 885 Visa 886 Visa 487 $2,575 $3,575   Visa 476 Visa 485 $235…

Visa 485 – Du học sinh mới tốt nghiệp (nội địa – tạm trú)

Đây là visa tạm trú 18 tháng dành cho các đương đơn mới tốt nghiệp một khóa học trên 2 năm tại Úc và chưa đủ điều kiện để xin thường trú theo các diện visa khác. Người có visa này được phép: Tạm trú…

Visa 487 – Tay nghề ở Vùng miền có bảo lãnh (nội địa – tạm trú)

Đây là visa tạm trú 3 năm dành cho các đương đơn chưa đủ điều kiện để xin thường trú tại Úc. Đương đơn phải có sự bảo lãnh của người thân hoặc chính phủ tiểu bang.   Người có visa này được phép: Tạm…

Visa 887 – Tay nghề ở Vùng miền (nội địa)

Visa dành cho các đương đơn đang có visa tạm thời (như 495, 496, 475, 487) tại Úc và muốn nộp đơn xin thường trú.   Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập…

Visa 886 – Tay nghề có bảo lãnh (nội địa)

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3…

Visa 885 – Tay nghề độc lập (nội địa)

Người có visa này được phép: Thường trú vĩnh viễn tại Úc. Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc. Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc. Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội từ năm thứ 3…

Thẩm định tay nghề định cư Úc

1.    AACA – Hiệp hội thẩm định Kiến trúc sư Úc Đương đơn có bằng Kiến trúc sư từ nước ngoài sẽ được đánh giá để xác nhận bằng cấp và chương trình đào tạo có tương đương với chương trình ở Úc hay không….

Các vùng ít dân

Các vùng ít dân liệt kê dưới đây là những vùng miền quê của Úc hoặc các vùng đô thị có mức phát triển dân số thấp. Các vùng này là cơ sở để sử dụng cho 2 trường hợp: 1.    Áp dụng cho Visa…

Bảo lãnh của người thân

Người thân có thể bảo lãnh cho đương đơn của các diện visa tay nghề tại Úc phải trên 18 tuổi, thường xuyên cư ngụ tại Úc và phải là: ·        Công dân Úc, ·        Thường trú nhân tại Úc, ·        Công dân New Zealand….

Visa 476 – Du sinh ngành kỹ thuật

Visa 476 là visa dành cho các cựu du học sinh đã tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật tại một số trường đại học trên thế giới được Bộ Di trú và Quốc tịch Úc chấp nhận. Riêng trường hợp visa này không tính điểm…

error: Tính năng đã bị khóa