Các vùng ít dân liệt kê dưới đây là những vùng miền quê của Úc hoặc các vùng đô thị có mức phát triển dân số thấp. Các vùng này là cơ sở để sử dụng cho 2 trường hợp:

1.    Áp dụng cho Visa 475, Visa 487, Visa 887 khi đương đơn được tiểu bang bảo lãnh để đến sinh sống tại những vùng này.

2.    Đương đơn đã đi du học ở những vùng này trên 2 năm thì được cộng thêm điểm theo thang điểm di trú.

 

Các vùng miền quê của Úc hoặc các vùng đô thị có mức phát triển dân số thấp

Mã bưu điện

New South Wales ngoại trừ Sydney, Newcastle, Central Coast và Wollongong

2311 đến 2312

2328 đến 2411

2420 đến 2490

2536 đến 2551

2575 đến 2594

2618 đến 2739

2787 đến 2898

Queensland ngoại trừ khu vực Brisbane mở rộng và Gold Coast

4124 đến 4125

4133

4211

4270 đến 4272

4275

4280

4285

4287

4307 đến 4499

4515

4517 đến 4519

4522 đến 4899

Victoria ngoại trừ khu vực đô thị Melbourne

3211 đến 3334

3340 đến 3424

3430 đến 3649

3658 đến 3749

3753,

3756

3758

3762

3764

3778 đến 3781

3783

3797

3799

3810 đến 3909

3921 đến 3925

3945 đến 3974

3979

3981 đến 3996

Tây Úc ngoại trừ Perth và các vùng phụ cận

6041 đến 6044

6083 đến 6084

6121 đến 6126

6200 đến 6799

Nam Úc

Toàn tiểu bang

Tasmania

Toàn tiểu bang

Lãnh thổ phía Bắc

Toàn lãnh thổ