Đây là visa tạm trú 3 năm dành cho các đương đơn chưa đủ điều kiện để xin thường trú tại Úc. Đương đơn phải có sự bảo lãnh của người thân hoặc chính phủ tiểu bang.

 

Người có visa này được phép:

Tạm trú tại Úc trong thời gian 3 năm.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc cùng với gia đình.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Đương đơn phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản.

2.    Đương đơn có mặt ở nội địa nước Úc theo một loại visa hợp lệ vào thời điểm nộp đơn và được cấp visa.

3.    Được bảo lãnh của người thân ruột thịt hoặc một tiểu bang ở Úc.

4.    Đương đơn phải sinh sống tại các vùng chỉ định (nếu có người thân bảo lãnh) hoặc các vùng ít dân tại Úc (nếu do tiểu bang bảo lãnh).

5.    Đương đơn đạt 65 điểm dựa trên thang điểm di trú do Bộ Di trú ban hành.

6.    Thỏa mãn các điều kiện khác tùy theo loại visa mà đương đơn đang có vào thời điểm nộp đơn.

 

Sau khi sinh sống ít nhất 2 năm và làm việc toàn thời gian trên 1 năm tại các vùng chỉ định hoặc các vùng ít dân tại Úc, đương đơn có thể xin thường trú theo visa 887.

 

Lưu ý: Văn phòng chúng tôi vẫn có thể trợ giúp cho khách hàng hiện đang ở Úc có nhu cầu nộp đơn xin loại visa này. Tất cả hồ sơ được nhận và gửi qua mạng trực tiếp với Bộ di trú và khách hàng không cần thiết phải về hoặc gửi giấy tờ về Việt Nam.