2015 webcams min

Định cư tỉnh Quebec hiện có 2 chương trình chính: 

A- Chương trình Nhà đu tư Quebec:

Có 3 điu kin chính:

· Có tài sn trên CAD $1.6 triu

· Trên 2 năm kinh nghim kinh doanh.

· Đặt cc $800,000 vi mt cơ s tài chính (ngân hàng hoc công ty tài chính). S vn này được hoàn tr sau 5 năm không có lãi sut, nhưng được chính ph Quebec bo đm. Có th vay s tin này vi khon lãi phi tr là từ $220,000 đến $240,000 (tuỳ theo ngân hàng hoặc đơn vị tài chính cho vay tiền). Như vậy, nhà đầu tư có thể bỏ ra số tiền tối thiểu từ $220,000 đến $240,000 CAD (không được hoàn lại) để nhận thẻ xanh Canada mà không cần phải đầu tư đến $800,000.

· Không có yêu cu v trình đ ngôn ng hoc hc vn.


B- Chương trình Doanh nhân Quebec:

Chương trình hin đang đóng, nhưng có th được m li trong vài tháng ti (sm nht có th là 1/4/2015 nhưng ít kh năng).  Các điu kin bao gm:

· Có tài sản trên $300,000

· Trên 2 năm kinh nghiệm kinh doanh

· Nộp phương án kinh doanh đầu tư hoặc mua lại ít nhất $100,000 cho 25% cổ phần vào một công ty ở Quebec, và tham gia tích cực vào việc quản lý hoạt động doanh nghiệp.

· Hồ sơ được đánh giá trên trình độ và năng lực từng cá nhân.