Du lịch – Thăm thân

Visa 600 – Visa công tác

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm: Phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ, Đàm phán hợp đồng, Thăm viếng của chính phủ, Tham gia hội thảo, hội nghị, phỏng vấn xin…

Visa 400 – Visa làm việc tạm thời

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm: Tham gia làm việc ngắn hạn, làm việc có tính chuyên môn cao không liên tục. Tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội không mang tính liên tục được một tổ…

Visa 602 – Chữa bệnh ngắn hạn

Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm: Điều trị bệnh hoặc tham vấn điều trị tại Úc trừ trường hợp mang thai hộ. Hiến tặng nội tạng. Thời hạn của visa này tùy thuộc vào các kế hoạch chữa trị bệnh…

Visa 600 – Du lịch có bảo lãnh

  Người có visa này được phép: Sang Úc thăm người thân trong gia đình từ 3-12 tháng. Vợ/chồng và con cái của đương đơn có thể đi theo cùng một hồ sơ. Điều kiện để xin visa: 1.    Có lý do du lịch chính…

Visa 600 – Du lịch

Người có visa này được phép: Sang Úc du lịch hoặc kết hợp thăm thân từ 3-12 tháng. Điều kiện để xin visa: 1.    Có lý do du lịch chính đáng. 2.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính. 3.    Thỏa mãn các điều kiện…

error: Tính năng đã bị khóa