Người có visa này được phép:

Sang Úc thăm người thân trong gia đình từ 3-12 tháng.

Vợ/chồng và con cái của đương đơn có thể đi theo cùng một hồ sơ.

Điều kiện để xin visa:

1.    Có lý do du lịch chính đáng.

2.    Thỏa mãn điều kiện về tài chính.

3.    Được người thân trong gia đình là công dân Úc, thường trú nhân Úc bảo lãnh. Người thân có thể là vợ/chồng, cha/mẹ, anh/chị/em, cô/cậu/chú/bác/dì, cháu ruột/ghẻ của đương đơn.

4.    Người thân bảo lãnh đã sinh sống ổn định tại Úc trên 2 năm.

5.    Nếu người bảo lãnh trước đây đã bảo lãnh cho một người khác theo diện visa này, mà người đó không tuân thủ các điều kiện thị thực, thì phải đợi 5 năm trước khi được bảo lãnh tiếp người khác.

6.    Người bảo lãnh phải đóng tiền thế chân “Security bond” có giá trị từ $5,000-$15,000 đôla Úc tùy theo yêu cầu của Bộ di trú. Số tiền này được hoàn lại sau khi đương đơn/gia đình rời khỏi nước Úc mà không vi phạm các điều kiện của thị thực.

7.    Thỏa mãn các điều kiện khác về sức khỏe và tư cách nếu Bộ di trú yêu cầu.