Loại visa này dành cho những đương đơn đến Úc nhằm:

Điều trị bệnh hoặc tham vấn điều trị tại Úc trừ trường hợp mang thai hộ.

Hiến tặng nội tạng.

Thời hạn của visa này tùy thuộc vào các kế hoạch chữa trị bệnh và có thể xuất/nhập cảnh Úc nhiều lần

Điều kiện để xin visa

  1. Có phác đồ điều trị hoặc tham vấn điều trị hay hiến tặng nội tạng tại Úc.
  2. Thỏa mãn điều kiện về tài chính.
  3. Không mắc các bệnh có thể gây đe dọa cho sức khỏe cộng đồng.