Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Đương đơn là con nuôi hoặc chuẩn bị được nhận làm con nuôi của người là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand.

2.    Hồ sơ xin con nuôi phải được chấp thuận bởi Cơ quan quản lý con nuôi tiểu bang nơi người bảo lãnh đang sinh sống.

3.    Đương đơn phải còn độc thân và dưới 18 tuổi kể cả tại thời điểm ra quyết định cấp visa.

 

Lưu ý: Cơ quan quản lý con nuôi tiểu bang thường không chấp nhận các trường hợp cho nhận con có mối quan hệ trong gia đình trừ khi đứa trẻ mồ côi hoặc cha mẹ ruột mất khả năng chăm sóc con vĩnh viễn (ví dụ: cha mẹ ruột bị tàn phế, v.v…).