Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Đương đơn có người thân ruột thịt (anh chị em, cha mẹ) đang ở Úc.

2.    Đương đơn và vợ/chồng không còn người thân ruột thịt hoặc con cái đã trưởng thành nào khác trừ những người đang ở Úc.

3.    Con cái của đương đơn nếu muốn đi theo phải còn phụ thuộc cha/mẹ.