Người có visa này được phép:

Thường trú vĩnh viễn tại Úc.

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

Bảo lãnh người thân sang Úc.

Nhập quốc tịch sau khi hội đủ các điều kiện theo luật định.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Được con cái (con ruột/con ghẻ/con nuôi) bảo lãnh,

2.    Thỏa mãn các điều kiện cơ bản của diện Cha mẹ,

3.    Đóng tiền hỗ trợ Chính phủ.