Người có visa này được phép:

·        Tạm trú để xin thường trú.

·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.

·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

·        Xin thường trú nhân sau 2 năm sinh sống và kinh doanh tại Úc.

 

Điều kiện để xin visa này:

1.    Dưới 45 tuổi vào thời điểm nộp đơn.

2.    Có cổ phần trong công ty sinh lợi nhuận.

3.    Trong ít nhất 2 của 4 năm gần nhất, đương đơn có cổ phần trong tối đa 2 công ty mà có tổng doanh thu hàng năm trên $500,000 AUD. Đương đơn và vợ/chồng phải chiếm ít nhất:

·        51% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới $400,000 AUD, hoặc

·        30% cổ phần nếu doanh nghiệp có doanh thu trên $400,000 AUD, hoặc

·        10% cổ phần nếu doanh nghiệp có niêm yết trên sàn chứng khoán đại chúng.

4.    Đương đơn cung cấp báo cáo tài chính của công ty được chuẩn bị và kiểm toán theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế cho những năm nói trên.

5.    Phần tài sản của đương đơn (kể cả vợ/chồng) trong các công ty phải trên $200,000 AUD.

6.    Phần tài sản của gia đình phải trên $800,000 AUD để chuyển sang Úc kinh doanh/đầu tư.

7.    Đương đơn có thêm số tài sản ít nhất $100,000 AUD để ổn định cuộc sống ban đầu tại Úc.

8.    Đương đơn không dành hơn 50% quỹ thời gian của mình để trực tiếp tham gia cung cấp các dịch vụ thương mại, kỹ thuật và nghề nghiệp cho doanh nghiệp.

9.    Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó.

10.           Đương đơn có trình độ Anh ngữ tương đương IELTS 5.0 cho tất cả các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

 

Điều kiện để xin visa thường trú:

Sau khi đã có Visa 160 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

·        Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

·        Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)