Người có visa này được phép:

·        Tạm trú để xin thường trú.

·        Ra vào Úc tự do cùng gia đình không bị giới hạn.

·        Sinh sống, làm việc và học tập cùng cả gia đình.

 

Điều kiện để xin visa này:

1.    Dưới 45 tuổi,

2.    Đạt trình độ Anh ngữ tương đương IELTS trên 5.0 cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

3.    Có lý lịch doanh nghiệp thành công,

4.    Nắm giữ một trong 3 chức vụ cao nhất của công ty ngoài quốc doanh có doanh thu hàng năm trên $50,000,000 AUD,

5.    Có tài sản ít nhất $800,000 AUD để chuyển sang Úc,

6.    Đương đơn có ý định thực sự kinh doanh tại Úc và quản lý trực tiếp doanh nghiệp đó,

7.    Thỏa mãn các điều kiện khác.

 

Điều kiện để xin visa thường trú:

Sau khi đã có Visa 161 qua một thời gian và thỏa mãn một số điều kiện cụ thể, đương đơn có thể xin visa thường trú theo các loại visa sau:

·        Visa 890 – Doanh nhân độc lập (thường trú)

·        Visa 892 – Doanh nhân có bảo lãnh (thường trú)