Người có visa này được phép:

Tạm trú tại Úc trong thời gian 2 năm, sau đó chuyển sang Visa 143 (thường trú).

Làm việc, sinh sống và học tập tại Úc.

Hưởng bảo hiểm sức khỏe và các quyền lợi như công dân Úc.

Hưởng trợ cấp phúc lợi xã hội trong trường hợp luật định cho phép.

 

Điều kiện để xin visa:

1.    Được con cái (con ruột/con ghẻ/con nuôi) bảo lãnh,

2.    Thỏa mãn các điều kiện cơ bản của diện Cha mẹ,

3.    Đóng tiền hỗ trợ Chính phủ theo 2 giai đoạn.