Định cư Mỹ

Những vấn đề nào cản trở chương trình EB-5?

Không đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc tài chính hoặc cung cấp quá ít thông tin.

Khi có quốc tịch Mỹ, tôi có thể giữ quốc tịch Việt Nam và kinh doanh tại Việt Nam không?

Có. Việt Nam công nhận luật song tịch từ 1/7/2009, chấp thuận rằng người Việt Nam ra định cư, nhập quốc tịch ở nước ngoài được giữ quốc tịch Việt Nam mà không phải đăng ký.

Sau khi có thẻ Xanh Mỹ, tôi và các thành viên phụ thuộc cần ở Mỹ bao lâu?

Có 3 giới hạn thời gian quan trọng cần biết cho cả nhà đầu tư và các thành viên phụ thuộc: – Nếu thời gian Nhà đầu tư EB-5 vắng mặt ít hơn sáu tháng/năm thì Nhà đầu tư EB-5 hiếm khi gặp phiền phức….

Sự khác nhau giữa hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp?

Đầu tư EB-5 trực tiếp: nhà đầu tư phải thành lập cơ sở kinh doanh mới hoặc mua lại cơ sở kinh doanh tại Mỹ và phải tạo 10 việc làm toàn thời gian trong hai năm liên tiếp cho thường trú nhân hoặc công…

Sau khi đơn được phê chuẩn, thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các nước khác nhau không?

Thành viên gia đình có thể phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau. Quốc gia gốc hoặc nơi mà gia đình hiện tại đang có liên hệ sẽ là nơi phỏng vấn tiêu chuẩn. Thường có một thành viên gia đình sống ở nước…

Tôi có thể tham quan dự án tại Mỹ được không?

Được. Các đơn vị dự án tốt và uy tín luôn chào đón các nhà đầu tư đến tham quan khảo sát dự án thực tế.

Nhà đầu tư phải đóng thuế thu nhập cá nhân (personal income tax) như thế nào khi tham gia chương trình EB-5?

Tùy theo nhà đầu tư là người đã có gia đình hay chưa, có bao nhiêu người con, thu nhập hàng năm mức thuế tùy tiểu bang và khấu trừ các khoản chi phí đầu tư hàng năm của nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu…

Nhà đầu tư đang có con đi du học bên Mỹ, việc nộp đơn EB5 có ảnh hưởng gì đến việc du học của bé không? Khi đơn I-526 được chấp thuận thì con họ có bắt buộc phải quay về Việt Nam để phỏng vấn không?

Việc làm hồ sơ EB-5 không ảnh hưởng gì đến việc du học của con nhà đầu tư. Khi đơn I-526 được chấp thuận, con của nhà đầu tư có thể chọn phỏng vấn tại Mỹ hoặc Việt Nam.

Thời gian hoàn vốn trong bao lâu và tính từ thời điểm nào?

Thời gian hoàn vốn trung bình khoảng 5 năm và sau khi nhà đầu tư đã nhận được kết quả I-829 (tùy dự án)

error: Tính năng đã bị khóa